Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Guillaam de Zeeuw
database-id
6746


Burger

Categorie :Neergeschoten
Naam :Guillaam de Zeeuw     (Man)
Leeftijd :51
Burgerlijke Status: Gehuwd met Catharina Willems
Beroep :Winkelier
Adres :Terneuzen
Geboortedatum : 23-03-1889Plaats:Terneuzen
Overlijdensdatum :14-05-1940    Plaats:Terneuzen
Neergeschoten door Nederlandse Marineofficier.
Begraven:Geen graflocatie bekend
Persoonlijk verhaal : Guillaam de Zeeuw

De Zeeuw was even achter de bosjes bij de Roeierswacht gegaan om zijn behoefte te doen. Een Marine officier die dit niet had gehoord hoorde ineens geritsel in de bosjes. Hij meende dat de post beslopen werd en sommeerde De Zeeuw om te blijven staan. Toen de Zeeuw naar zijn legitimatie greep schoot de man hem neer omdat hij in de veronderstelling was dat De Zeeuw een wapen wilde pakken.

In de Neuzense Courant van 15 mei staat dit voorval als volgt vermeld:

"Door een geweerschot gedood.

In den afgelopen nacht is een der ingezetenen van Terneuzen, de bootsman G. de Zeeuw die zich nabij de Westsluis langs den grond kruipende voortbewoog en niet stil hield na het aanroepen van een schildwacht, door het schot dat de schildwacht op hem loste gedood"

Locatie van crash/overlijden bij benadering op de kaart
Bronnen
Vijf Woelige jaren - JL Platteeuw
Overige bronnen: woonplaats: overlijdensakte 54

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id