Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Militairen details
Ian Jacob Havelaar
database-id
3699


Militair

Categorie :Gesneuvelde Militair
Naam :Ian Jacob Havelaar     (Man)
Alias/Schuilnaam:Jan
Leeftijd :34
Burgerlijke Status: Gehuwd met Catharina Albertina Dutilh
Adres :Rotterdam
Diende in Geallieerd leger
Strijdkracht :Koninklijke Landmacht
Eenheid :Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"
Rang :Reserve 1e Luitenant, Van Speciale Diensten
Rol :commandant verkenningseenheid
Status :KIA - Killed in Action, gesneuveld
Geboortedatum : 19-03-1910Plaats:Rotterdam
Overlijdensdatum :25-11-1944    Plaats:Colijnsplaat
Datum overlijdensakte is 12-02-1951, nummer 67, Rotterdam.
Gesneuveld bij de verdediging van Colijnsplaat.
Begraven:Alg begraafplaats, Havelaarstraat, Colijnsplaat,
Grafnummer:Eregraf--0
Eerste begraafplaats:Alg begraafplaats, Colijnsplaat.
Monument:
  • Nederlands Ereveld, Groenendaalseweg, Loenen, in kapel 44 wordt op het wandbord de naam vermeld.
  • Oorlogsmonument, Havelaarstraat, Colijnsplaat.
  • Monument voor de "Gevallenen der Cavalerie 1946-1949", Barchman Wuytierslaan, Amersfoort, op de plaquette wordt de naam vermeld.
Persoonlijk verhaal : Ian Jacob Havelaar

Ian Jacob Havelaar was een "Engelandvaarder" en nam nadat hij via een omweg in Engeland was aanbeland dienst bij de Pr. Irene brigade. De prinses Irene Brigade was toegewezen aan de 52e lowland devisie. Havelaar was commandant van 1 van de 2 Carriertroops van de Verkenningsafdeling van de Irene Brigade. De 7 Bren Gun Carriers (licht gepantserde rupsvoertuigen) van zijn eenheid bevonden zich in Colijnsplaat.

In de nacht van 24 op 25 november 1944 kregen de geallieerden melding van een groep van 26 zwaarbewapende Duitsers die vanuit Schouwen met een bootje waren geland. Luitenant Havelaar kreeg bevel om er op af te gaan. Bij de afwateringssluis in Colijnsplaat kwamen ze de Duitsers tegen. Nadat ze waren ontdekt verschanste zij zich.

Toen Luitenant Havelaar over de dijk waarachter ze zich verschanst hadden keek. Hij werd vervolgens dodelijk getroffen in het hoofd. Na artilleriesteun door een Britse batterij gaven de Duitsers zich over. De Duitsers verloren 1 man en 2 raakten er gewond. Bij de verhoren werd duidelijk welke ramp was afgewend. Met grote hoeveelheden springstof wilden ze een afwateringssluis opgeblazen. Grote delen van het eiland waren dan onder water komen te staan. Ook was de bedoeling geweest de mannelijke bevolking van Colijnsplaat samen te drijven in de kerk om die vervolgens op te blazen.

Na de oorlog is een straat in Colijnsplaat naar Luitenant Havelaar vernoemt. In 1982 de door zijn vrouw geschonken helm aan het monument, dat na de oorlog bij de kerk was geplaatst, toegevoegd.

Op 27 november werd 1944 hij onder grote belangstelling begraven op het plaatselijke kerkhof van Colijnsplaat. Op 05-08-1945 werd zijn stoffelijk overschot herbegraven in het familiegraf in het Rotterdamse Hillegersberg. Toen dit familiegraf geruimd werd is besloten om het graf weer over te brengen naar Colijnsplaat. Daar werd zijn lichaam op 19-05-2017, met militair ceremonieel,  herbegraven op de Algemene begraafplaats, Havelaarstraat, Colijnsplaat.

 

Commandoraid Noord-Beveland
In de vroege ochtend van 25-11-1944 probeerde een commando eenheid die vanuit Schouwen-Duiveland was overgestoken een springlading te plaatsen bij een sluis in de buurt van Colijnsplaat. De mannen werden opgemerkt en de verdediging van het eiland werd op de hoogte gebracht. Die konden de aanvallers op de vlucht jagen voordat de plannen werden uitgevoerd. Doordat het ondertussen laag water was konden de Duitsers niet terug naar Schouwen en er ontstond een vuurgevecht. Hierbij sneuvelde Luitenant Havelaar en een Duitse aanvaller. Nadat vanuit Nieuwland met zwaar geschut een paar schoten op de Duitse stelling werden gegeven gaven de Duitsers zich over.
Bronnen
G. de Waard; O.G.S.;
Bron geboorte: geboorteakte 2897
Overige bronnen: woonplaats: overlijdensakte 67

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id