Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Wilhelmus Johannes Cornelisse
database-id
2080


Burger

Categorie :Luchtaanval/bombardement
Naam :Wilhelmus Johannes Cornelisse     (Man)
Leeftijd :21
Burgerlijke Status: Burgerlijke stand status onbekend
Ouders :Pieter Cornelisse en Antonia Josephina Magnin
Beroep :verpleger
Adres :Middelburg
Geboortedatum : 21-10-1923Plaats:Middelburg
Overlijdensdatum :09-12-1944    Plaats:Dordrecht
Beschieting Duits Rode Kruisvaartuig (ZRD14).
Begraven:Geen graflocatie bekend
Monument:

"Monument voor Nederlandse Militairen", Alg begraafplaats, Erehof, Westelijke Oude Havendijk, Middelburg, op de plaquette wordt de naam vermeld.                                  Monument: "Getrouw tot in den dood", Abdijplein, Middelburg, op de plaquette wordt de naam vermeld.                                                                                                      Monument voor Burgerslachtoffers, Abdijplein, Middelburg.

Persoonlijk verhaal : Wilhelmus Johannes Cornelisse
Het hospitaalschip de ZRD 14 werd door ong. 10 vliegtuigen beschoten, toen ’t schip
op weg was van Dordrecht naar Middelburg. Twee mensen werden direct gedood, t.w. stoker Max Schaafsma en passagier J.I. Massee en er waren verschillende gewonden.
De verpleger W.J. Cornelisse werd gewond afgevoerd naar Dordrecht. Hij overleed
later aan zijn verwondingen.
 
Bron: Oorlogsslachtoffers herdacht, Middelburg.
Beschieting Hospitaalschepen op de Oosterschelde
In een tijdsbestek van een week sneuvelde die maand 5 personen die onder de vlag van het rode kruis anderen wilden helpen. W. Cornelisse en dhr Massee werden het slachtoffer van een beschieting op een hospitaalschip. Van dhr Massee weten we dat dit in de buurt van Zijpe plaats vond. De Middelburger Cornelisse stierf na een beschieting in de buurt van Rotterdam en van De 63 jarige stoker Max. Schaafsma is niet precies duidelijk waar en wanneer hij stierf. Het lijkt erop dat hij op de 12e stierf aan boord van één van de op die dag aangevallen schepen. In verband met de naderende strijd moet het eiland Walcheren worden geëvacueerd. Het Nederlandse Rode kruis zet hiervoor een aantal hospitaalschepen in. De schepen die uitsluitend overdag voeren en duidelijk te herkennen waren aan hun markeringen (wit geschilderd en voorzien van rode kruis markeringen) waren vaak het doelwit van RAF jagers die op alles wat zich op het water bewoog schoten. Van de ondergang van het Hospitaalschip ‘Generaal ten Hove’ is dankzij een rapport van dhr A. Ros (16 oktober 1944) Nederlandsch Binnenvaartbureau te Den Haag) een aantal zaken bekend. Ros die op het schip meevoer heeft een zeer uitvoerig rapport over de reis geschreven dat we als bron kunnen gebruiken. Het schip dat "Generaal ten Hove" dat ook bekend was onder de naam ZRD 14 (Zee Reddings Dienst) werd gesleept door de Sleepboot Amer. Zowel de “Generaal ten Hove” als de “Amer” waren wit geschilderd en voorzien van de Rode Kruis kenmerken. Enkele kilometers voor de Generaal Ten Hove voer een Duits Rode Kruisschip. Dit schip werd voorgetrokken door de Sleper En Avant IX. Uit het rapport maken we op dat dit schip omstreeks 9.30 slachtoffer werd van een aanval van RAF jagers. De sleper wordt voor de haven van Zijpe met kogels doorzeefd. Ros schrijft hierover in zijn verslag; "Genoemd schip zagen wij later bij het passeren van Zijpe in deze haven liggen. Het bleek ons toen dat een bombardement, hetwelk wij kort tevoren in de buurt van Zijpe zagen uitvoeren, meergenoemd hospitaalschip (Duitsch) gegolden had en de sleepboot, die buiten de haven ten anker lag en het schip gesleept had, was doorzeefd met kogels." Blijkbaar was de markering die de rode kruisschepen droegen toch niet voor iedereen goed zichtbaar. In andere rapporten kunnen we zien dat de Amer en de sleep in de tussentijd door een aantal jagers opgemerkt werd. Deze toestellen herkennen het schip als Rode Kruisschip en besluiten het niet te beschieten. Toen de Amer met zijn sleep omstreeks 1200 uur ter hoogte van de haveningang van Zierikzee de Vondelingenplaat zouden gaan ronden kwamen uit het niets een drietal Engelse jagers op het schip afgevlogen. Deze vliegers hadden het schip blijkbaar niet onder de categorie rode kruisschip ingeschaald. De eerste opende het vuur en de tweede vuurde raketten af. Een van de raketten was een voltreffer welke door het dek in de achterste ziekenzaal terecht kwam en daar een onbeschrijfelijke ravage teweeg bracht. Aangezien alles zich in een fractie van een seconde afspeelde, kon niemand aan boord enige dekking zoeken. Tijdens de actie raken een aantal opvarende dodelijk gewond. Rode Kruishelpster Mej. De Groote (dood), Rode Kruiskolonist Hr.Huiser (dood), Rode Kruisverpleegster Mej.Keiser (zeer zwaar gewond), Rode Kruishelpster Mej.Cremer (diepe hoofdwond) Rode Kruishelpster Mevr.Fransen (lichte hersenschudding). Op hetzelfde moment dat de raket insloeg, brak er in de beschadigde en in de daaraan grenzende ruimten brand uit. Nadat men van de eerste schrik bekomen was, werd met man en macht getracht de brand te blussen. Inmiddels was de sleepboot Amer langszij gekomen en werden de gewonden overgebracht. De sleper probeerde ook het hospitaalschip naar de wal te slepen en zodoende droog te zetten. De tros brak echter en raakte in de schroef verstrikt. Naast gewonden probeerde men toen ook zoveel mogelijk andere spullen op de sleper in veiligheid te brengen. Omdat er vliegtuigen in de buurt waren en de toestand van de gewonden het niet toeliet zette men koers naar Zierikzee waar de gewonden omstreeks 13.00 uur aan land werden gebracht. Terugkeren naar het schip om de twee achtergelaten doden en zoveel mogelijk waardevolle goederen alsmede ± 70 zakken post te bergen was niet verantwoord. Omstreeks 1600 uur werden van de wal uit enkele zware explosies waargenomen (vermoedelijk afkomstig van de in brand geraakte brandstof) terwijl kort daarna het schip zonk.
Bronnen
Archief Bevrijdingsmuseum Zeeland
Bron overlijden: overlijdensakte 208
Overige bronnen: woonplaats: overlijdensakte 208

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id