Slachtoffers Aircraft crashes
Civilian casualties details
Karel Titus Postma
database-id
8442


Civilian

Category:Unknown
Name:Karel Titus Postma     (Man)
Age:63
Marital statusMarried Annie Hamaker
Job:Leraar
Address:Lange Blokweg 16
Zierikzee
Birth-date01-12-1907Place:Utrecht
Died06-07-1971    Place:Zierikzee
Buried:Alg begraafplaats, Stapelshofweg, Zierikzee,
Gravenumber:C--716
Persoonlijk verhaal : Karel Titus Postma

Karel Titus Postma

Mijn vader Karel Titus Postma is opgepakt door de Duitsers op 3 december 1941. In het voorjaar van 1941 was hij in contact gekomen met Siem Wagemaker, broer van Aukje Wagemaker, die op een lagere school in Rotterdam een collega van mijn vader was. Siem Wagemaker had zich nadat de groep Schoemaker (Delft) was opgerold tijdelijk rustig gehouden maar begon volgens de papieren van mijn vader in de loop van 1941 weer met illegale activiteiten. Tot de groep behoorden ook Tony van Eijk, Adri Waarts, ene Den Besten, van der Wulp, Joop Vermeulen en Lena Buitendijk. Een deel van de groep werd door toedoen van Anton van der Waals al op 8 november 1941 opgepakt en de overigen volgden op 3 december 1941.

Bij mijn vader gebeurde dat op verzoek van de Sicherheitspolizei Den Haag. Voorzover deed men aan het schrijven in en het rondbrengen van illegale bladen, terwijl ook informatie vanuit Engeland werd doorgegeven. 

Mijn vader ging naar het Oranjehotel, kwam in het voorjaar in de Kriegswehrmachtsgefaengnis in Utrecht terecht, in augustus een kleine maand in Amersfoort (kampnummer 63) en op 3 september 1942 volgde transport naar Buchenwald (nr. 2952). Hij had de status van NN-gevangene. In februari/maart 1944 ontsnapte hij aan transport naar Natzweiler waar een aantal Nederlanders wel naartoe gingen. In november 1944 werd hij naar Sachsenhausen gestuurd -'Mathematikertransport'- en na een half jaar, in april 1945, kwamen daar nog enkele korte weken Ravensbrueck bij. Het waren de weken van de doodsmarsen. 

Begin mei werd hij door de Amerikanen bevrijd.

Tony van Eijk, Aukje Wagemaker en Lena Buitendijk werden naar het Vrouwenkamp  Ravensbrück gezonden. De eerste twee overleefden. Van Lena Buitendijk is bekend dat zij stierf in Ravensbrück. Adri Waarts is gestorven in Dachau, Den Besten in Neuengamme en Van der Wulp in de gevangenis. Joop Vermeulen en  Siem Wagemaker zijn gefusilleerd.

Mijn vader stierf in 1971. Na de oorlog liet het kamp hem niet meer in los en dit keerde terug in angstdromen en zogeheten kampwoede. De mishandelingen uit het Oranjehotel en uit Buchenwald bespoedigden zijn dood.

Bron: Informatiebureau Nederlandse Rode Kruis Den Haag. Stichting 1940-1945 en Gedenkstaette Buchenwald

 

Sources
O.G.S.; Joods Monument;
Source Birthgeboorteakte 3073

Although we do our utmost best to check the information before placing it on our site, the information on the site could contain errors We use only pictures and information that we collected from within our own archives or that was handed to us by family or through the public domain. If you think the displayed info isn't accurate or if you have other comments please let us know. Mail Databasebeheerder please state the database-id