Slachtoffers Aircraft crashes
Military details
Jan Pieter Evertse
database-id
6849


Military

Category:Air-attack/Bombarding
Name:Jan Pieter Evertse     (Man)
Age:39
Marital statusMarriage status unknown
Parents:Cornelis Evertse en Jannetje Houtman
Address:Ngangkasoeni 32
Bandoeng
Served in Allied army
Army: Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
Unit:Artillerie
Rank: Sergeant
StatusUnknown
Birth-date03-03-1903Place:Haamstede
Died15-01-1943    Place:Golf van Martaban a/b Nitimei Maru
Gebombardeerd door Amerikaanse bommenwerpers.
Buried:Zeemansgraf
Gravenumber:Krijgsgevangene--0
Monument:
  • Gedenkboek 38. 
  • "KNIL-monument", Landgoed Bronbeek, Velperweg, Arnhem.
  • Monument "Hellships", Waterfrond Road, Subic Bay, Filippijnen.
Persoonlijk verhaal : Jan Pieter Evertse

Jan Pieter Evertse was een Artillerie sergeant bij het KNIL. Hij werd op 8 maart 1942 in Bandung krijgsgevangen. Nadat hij eerst in een kamp op Java was ondergebracht werd hij vervoerd naar Thailand. Vervolgens werd hij op transport gezet richting Birma. Op 15 januari 1943 tussen 15.15 uur en 15.50 uur werd het schip waarmee hij werd vervoerd in de golf van Martaban aangevallen door Amerikaanse bommenwerpers. De Nitimei Maru werd geraakt door een Amerikaans B24 toestel waarna het zonk. Het schip was een van de zogenaamde "Hell Ships" waarmee krijgsgevangenen in erbarmelijke omstandigheden werden vervoerd. Evertse werd in eerste instantie als vermist opgegeven. Zijn dood werd op 31-5-1943 bevestigd.Volgens archiefstukken was de excacte locatie waar het schip zonk: 13° 37′ N, 97° 25′ E. South of Moulmein

approximately location of death or action
Sources
Han Evertse | email 24-11-2015; openarchives; O.G.S.;
Source Birthgeboorteakte 3
Other Sources : woonplaats: Japanse krijgsgevangenkaart

Although we do our utmost best to check the information before placing it on our site, the information on the site could contain errors We use only pictures and information that we collected from within our own archives or that was handed to us by family or through the public domain. If you think the displayed info isn't accurate or if you have other comments please let us know. Mail Databasebeheerder please state the database-id