Slachtoffers Aircraft crashes
Civilian casualties details
Guillaam de Zeeuw
database-id
6746


Civilian

Category:Shot (reason unknown)
Name:Guillaam de Zeeuw     (Man)
Age:51
Marital statusMarried Catharina Willems
Job:Winkelier
Address:Terneuzen
Birth-date23-03-1889Place:Terneuzen
Died14-05-1940    Place:Terneuzen
Neergeschoten door Nederlandse Marineofficier.
Buried:Geen graflocatie bekend
Persoonlijk verhaal : Guillaam de Zeeuw

De Zeeuw was even achter de bosjes bij de Roeierswacht gegaan om zijn behoefte te doen. Een Marine officier die dit niet had gehoord hoorde ineens geritsel in de bosjes. Hij meende dat de post beslopen werd en sommeerde De Zeeuw om te blijven staan. Toen de Zeeuw naar zijn legitimatie greep schoot de man hem neer omdat hij in de veronderstelling was dat De Zeeuw een wapen wilde pakken.

In de Neuzense Courant van 15 mei staat dit voorval als volgt vermeld:

"Door een geweerschot gedood.

In den afgelopen nacht is een der ingezetenen van Terneuzen, de bootsman G. de Zeeuw die zich nabij de Westsluis langs den grond kruipende voortbewoog en niet stil hield na het aanroepen van een schildwacht, door het schot dat de schildwacht op hem loste gedood"

approximately location of death or action
Sources
Vijf Woelige jaren - JL Platteeuw
Other Sources : woonplaats: overlijdensakte 54

Although we do our utmost best to check the information before placing it on our site, the information on the site could contain errors We use only pictures and information that we collected from within our own archives or that was handed to us by family or through the public domain. If you think the displayed info isn't accurate or if you have other comments please let us know. Mail Databasebeheerder please state the database-id